skip to Main Content

1) KONSERVATİF TEDAVİLER

Mutlak cerrahi gerektirmeyen tüm hastalarda uygulanabilir yöntemlerdir. İlaç tedavisi, yatak istirahati, fizyoterapi gibi birinci basamak tedavilerini kapsar. Ciddi olmayan bel fıtıklı hastaların bir bölümü konservatif tedaviyle iyileşmektedir.

2) GİRİŞİMSEL AĞRI TEDAVİLERİ

Epidural enjeksiyonnükleoplasti gibi risk oranı yok denecek kadar az ve uygun hastalarda çok etkili olan girişimsel ağrı tedavilerini kapsar.

NÜKLEOPLASTİ

Unutulmamalıdır ki; acil cerrahi gerektirmeyen, ancak ciddi ve ağrılı hastalarda, sadece konservatif yöntemlerle yürütülen ameliyatsız bel fıtığı tedavisi oldukça uzun bir zaman almakta ve tedavinin başarı şansı da az olmaktadır. Bu da hastanın, uzun bir süre ağrı çekmesine ve iş kaybına neden olmaktadır. Ameliyatsız bel fıtığı tedavisinde, girişimsel ağrı tedavilerinin, konservatif tedavi yöntemleriyle birlikte uygulanması; tedavi sürecini oldukça kısaltmakta, konservatif yöntemlere olan uzun süreli ve yoğun ihtiyacı da en aza indirmektedir (daha az ilaç kullanımı, istirahat süresinin, dolayısıyla aktif yaşama geri dönme süresinin kısalması gibi). Ameliyatsız bel fıtığı tedavisinde kliniğimizde uyguladığımız iki ayrı girişimsel yöntem vardır. 

Call Now Button Back To Top