skip to Main Content

Eklem Ağrılarının Ameliyatsız Tedavisinde Uyguladığımız KÖK HÜCRE ve PRP TEDAVİSİ 3D Animasyon Videolarımızı İzleyin. Dr. M. Levent Deniz

Kök Hücre Tedavisi

Son yıllardaki teknolojik gelismeler kök hücrelerin tıpta özellikle de ortopedi alanında kullanımını mümkün hale getirmistir. Tıpta tedavi amaçlı kullanılan kök hücreler, sadece belirli doku hücrelerine dönüsebilen öncü doku hücreleridir. Döllenmiş tek bir hücreden başlayarak canlıyı oluşturan, vücuttaki tüm hücrelere dönüşebilen ve limitsiz çoğalabilme özellikleriyle kendilerini devamlı yenileyebilen hücrelere, tüm hücrelerin kaynağı anlamında kök hücre adı verilmiştir. Kök hücreler yeteneklerine, olgunlaşma durumlarına ya da oluşturabilecekleri doku üst guruplarına göre çeşitli isimler alıyorlar. Kök hücreler hem canlının vücut bulmasında, hem de vücudun yaşamını sürdürebilmesinde tek önemli kaynaktır.

Eriskin bir kisinin tüm dokularında o dokunun bütünlügünü ve devamlılıgını saglamak için doku hücrelerinin küçük bir yüzdesi kadar sadece o ve benzeri dokuları oluşturabilen erişkin kök hücreleri bulunur. Bu multipotent karakterli erişkin kök hücreleri bir sonraki aşamada, doku hücrelerine farklılaşacakları için bunlar öncü doku hücreleri olarak da isimlendirilebilirler. Bu hücrelerin görevleri yaralanma, hastalık ve diğer nedenlerle olusabilecek doku hasarı veya kaybını telafi etmek ve onarmaktır.

Kök hücre tedavisinde, lokal anestezi altında, kemik iliğinde veya karın bölgesindeki yağ dokudan elde edilen hücrelerin içinden kök hücreler özel bir yöntemle ayrılır, bir takım işlemlerden geçtikten sonra hastalıklı bölgeye enjekte edilir.

PRP Tedavisi (Ozonlu)

PRP Nasıl Etki Eder ?

Normalde yaralanan veya problemler gösteren eklem, kas, tendon ve benzeri dokuların onarımı; bölgedeki pıhtılaşmış kanın içindeki trombositlerin parçalanması ile ortaya çıkan cytokinler ve büyüme faktörleri ile olur. Bu uygulamanın amacı, hastanın kendi kanından elde edilen trombosit yönünden zengin materyali direk olarak hastalıklı bölgeye enjekte ederek iyileşmeyi sağlamaktır. PRP tedavisinin ozonlu yapılması tedavinin etkinliğini %50 oranında arttırmaktadır.

PRP Hangi Hastalıklarda Uygulanır ?

PRP tedavisi tüm eklem (diz, omuz, dirsek, kalça, el ve ayak bileği) ve yumuşak doku hasarlarında uygulanan bir tedavi yöntemidir

PRP Nasıl Uygulanır ?

Hastalardan damar yolu ile kendi kanları alınır. Alınan bu kan yüksek devirli motora sahip cihazlar içerisinde çevrilir. Bu 10 dakikalık işlemin sonunda, kanda bulunan trombositler toplanır ve çoğaltılır. Daha sonra materyal ozon gazı ile birleştirilir ve bir enjektör yardımıyla tedavi edilecek bölgeye enjekte edilir. PRP tedavisinin ozonlu yapılması tedavinin etkinliğini %50 oranında arttırmaktadır.

Back To Top