skip to Main Content

Eklem ağrılarının ameliyatsız tedavisinde uyguladığımız Kök Hücre ve PRP Ozonlu Tedavisi 3D animasyon videolarımızı izleyin. Dr. M. Levent Deniz

Kök Hücre Tedavisi

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler kök hücrelerin tıp’ta özellikle de ortopedi alanında kullanımını mümkün hale getirmiştir. Tıp’ta tedavi amaçlı kullanılan kök hücreler, sadece belirli doku hücrelerine dönüşebilen öncü doku hücreleridir. Döllenmiş tek bir hücreden başlayarak canlıyı oluşturan, vücuttaki tüm hücrelere dönüşebilen ve limitsiz çoğalabilme özellikleriyle kendilerini devamlı yenileyebilen hücrelere, tüm hücrelerin kaynağı anlamında kök hücre adı verilmiştir. Kök hücreler yeteneklerine, olgunlaşma durumlarına ya da oluşturabilecekleri doku üst guruplarına göre çeşitli isimler alıyorlar. Kök hücreler hem canlının vücut bulmasında, hem de vücudun yaşamını sürdürebilmesinde tek önemli kaynaktır.

Erişkin bir kişinin, tüm dokularında o dokunun bütünlüğünü ve devamlılığını sağlamak için, doku hücrelerinin küçük bir yüzdesi kadar, sadece o ve benzeri dokuları oluşturabilen erişkin kök hücreleri bulunur. Bu multipotent karakterli erişkin kök hücreleri bir sonraki aşamada, doku hücrelerine farklılaşacakları için bunlar öncü doku hücreleri olarak da isimlendirilebilirler. Bu hücrelerin görevleri yaralanma, hastalık ve diğer nedenlerle oluşabilecek doku hasarı veya kaybını telafi etmek ve onarmaktır.

Kök hücre tedavisinde, lokal anestezi altında, kemik iliğinden veya karın bölgesindeki yağ dokusundan elde edilen hücrelerin içinden kök hücreler özel bir yöntemle ayrıştırılır, bir takım işlemlerden geçtikten sonra hastalıklı bölgeye enjekte edilir.

PRP Tedavisi (Ozonlu)

PRP Nasıl Etki Eder ?

Normalde yaralanan veya problemler gösteren eklem kas, tendon ve benzeri dokuların onarımı, bölgedeki pıhtılaşmış kanın içindeki trombositlerin parçalanması ile ortaya çıkan cytokinler ve büyüme faktörleri ile tedavi edilir. Bu uygulamanın amacı, hastanın kendi kanından elde edilen trombosit yönünden zengin materyali direk olarak hastalıklı bölgeye enjekte ederek iyileşmeyi sağlamaktır. PRP tedavisinin ozonlu yapılması tedavinin etkinliğini %50 oranında arttırmaktadır.

PRP Hangi Hastalıklarda Uygulanır ?

PRP (ozonlu) tedavisi tüm eklem (diz, omuz, dirsek, kalça, el ve ayak bileği) ve yumuşak doku hasarlarında uygulanan bir tedavi yöntemidir.

PRP Nasıl Uygulanır ?

Hastadan damar yolu ile kendi kanı alınır. Alınan bu kan yüksek devirli güce sahip cihazlar içerisinde sanrifüj (ayrıştırma) edilir. Bu 10 dakikalık işlemin sonunda, kanda bulunan trombositler toplanır ve çoğaltılır. Daha sonra materyal ozon gazı ile birleştirilir ve özel enjektör yardımıyla tedavi edilecek bölgeye enjekte edilir. PRP tedavisinin ozonlu yapılması tedavinin etkinliğini %50 oranında arttırmaktadır.

Back To Top