Boyun düzleşmesi tedavisinden önce, boyun düzleşmesi nedir sorusunu cevaplayalım. Boynumuzun normal anatomik yapısı C şeklindedir. Bu kavisin bozulup I şekline gelmesine boyun düzleşmesi denir. Genellikle miyofasyal ağrı sendromu ile birlikte görülür. Miyofasyal ağrı sendromu, bir veya birden daha fazla kas grubunu etkileyen ve tetik nokta (trigger point) olarak adlandırılan hassas noktalarla karakterize bir hastalıktır. Vücuttaki tüm kaslarda görülebilir. Ancak sıklıkla boyun-omuz-sırt kavşağında ağrıya neden olur. Boyun kaslarındaki bu gerginlik C şeklindeki boyun kavisini bozar ve bu durum boyun düzleşmesine sebep olur ve ağrı, eklemlerde kısıtlılık, uyuşma, karıncalanma gibi şikayetlere yol açar. Hastalar genellikle günlük aktiviteler sırasında yorgunluk ve güçsüzlükten yakınırlar. Yataktan yorgun kalktıklarını ifade ederler. Tabloya uykusuzluk ve depresyon eşlik edebilir.

Duruş bozukluğu, ruhsal gerginlik, stres, sürekli masa başı çalışma ve bilgisayar kullanımının yol açtığı boyun düzleşmesi, yaşam ve iş kalitesini ciddi derecede bozar.

boyun düzleşmesi tedavisiBoyun düzleşmesi tedavisi, çok yönlü (multidisipliner) bir tıbbi yaklaşım gerektirir. Çünkü bu hastalıklar, kronikleşme eğilimindedir ve günlük yaşam ve iş kalitesini ciddi derecede düşürür. Konservatif yöntemlerle, girişimsel ağrı tedavileri birlikte yürütülmeli, ihtiyacı olan hastalara mutlaka psikiyatrik destek verilmelidir.

KONSERVATİF TEDAVİLER : Tedavinin ana prensibi hasta eğitimidir. Hastalara,sağlıklı bir kas/iskelet yapısı ve duruş bozukluğunun giderilmesi için yapılması ve kaçınılması gereken davranışlar öğretilmeli, her hasta için özel bir egzersiz programı hazırlanmalıdır.

PSİKİYATRİK DESTEK : Ruhsal gerginlik ve stresi olan hastalarda, ilaç (ve/veya) psikoterapi ihtiyacı oldukça sık görülmektedir. Boyun düzleşmesi tedavisinde bu destek, tedavinin önemli bir parçasıdır.

Ozon Terapi için tıklayın.

GİRİŞİMSEL AĞRI TEDAVİLERİ : Kliniğimizde boyun düzleşmesi tedavisinde uygulanan yöntem kas gerginliğini azaltmak için yapılan trapezius kası enjeksiyonu ve tetik nokta enjeksiyonudur. (fibromiyalji tedavisi) Tabloya boyun fıtığı eşlik ediyorsa epidural steroid enjeksiyonu, boyun kieçlenmesi varsa servikal faset denervasyonu işlemlerini uygulamaktayız. (boyun kireçlenmesi tedavisi)

TRAPEZİUS ENJEKSİYONU : Trapezius kası boyun bölgesinin arka-yan tarafında, iki taraflı olarak yukarıdan aşağıya uzanan kastır. Trapezius enjeksiyonu, kas içine bir ilaç kombinasyonu (steroid, lokal anestezik,hipertonik NaCl) verilmesi işlemidir. Amaç trapezius kasının gevşemesini sağlamaktır. Trapezius kasının gevşemesi bozulan, boyun aksını düzelterek boyun düzleşmesini azaltır.

©2022 Marmara Ağrı Merkezi. Tüm hakları saklıdır.

×