skip to Main Content

MİKROCERRAHİ yöntemle boyun fıtığı ameliyatı, 3D animasyon videomuzu izleyin, Dr.M.Levent DENİZ.                                                                                             

can sıkan boyun fıtığı sorununa ameliyat ile çözüm

Boyun fıtığı hastalarının yaklaşık % 3-4’ ünde ameliyat kaçınılmazdır. İki durumda boyun fıtığı ameliyatı yapılır. Biri, diğer yöntemlerle düzelmeyen hastalar, diğeri ise acil cerrahi gerektiren bazı durumlardır (ilerleyici kuvvet kaybı vb). Cerrahi ekibimiz tarafından, boyun fıtığı ameliyatında, halen dünyada altın standart kabül edilen ve en yaygın yöntem olan Anterior Servikal Mikrodiskektomi ve Füzyon uygulanmaktadır.

Boyun fıtığı ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Boyun bölgesinin ön ve sağ tarafından yapılan yaklaşık 3 cm lik cilt kesisinden sonra bu bölgedeki kaslar ve önemli damarlar ekarte edilir. Daha sonra fıtıklaşan disk mikroskop altında tamamen çıkartılır ve boş kalan disk mesafesine, kafes (cage) denilen materyaller ve kemik greft yerleştirilir. Kafes, disk mesafesi yüksekliğinin korunması, kemik greft ise iki omurun birbirine kaynaması (füzyon) amacıyla yerleştirilir. Boyun fıtığı ameliyatının süresi ortalama 40-60 dakikadır. Hastanede kalış süresi ise bir gündür. 

Call Now Button Back To Top