skip to Main Content

Fibromiyalji tedavisinden önce, fibromiyalji nedir sorusunu cevaplayalım. Fibromiyalji (Miyofasyal Ağrı Sendromu) ; bir veya birden  daha fazla kas grubunu etkileyen ve tetik nokta (trigger point) olarak adlandırılan hassas noktalarla karakterize bir hastalıktır. Vücuttaki tüm kaslarda görülebilir. Ancak sıklıkla boyun-omuz-sırt kavşağında ağrıya neden olur.  Kaslarda gerginlik, eklemlerde  kısıtlılık, uyuşma, karıncalanma gibi şikayetler   ağrıya eşlik edebilir. Hastalar genellikle günlük aktiviteler sırasında yorgunluk ve güçsüzlükten yakınırlar.Yataktan yorgun kalktıklarını ifade ederler. Tabloya uykusuzluk ve depresyon eşlik edebilir.

fibromiyalji tedavisi

Günümüzde, ağrı şikayeti ile doktora başvuran hastaların neredeyse yarısında Miyofasyal Ağrı Sendromu (Fibromiyalji) saptanmaktadır. Nedenleri; duruş bozukluğu, ruhsal gerginlik, stres, sürekli masa başı çalışma ve bilgisayar kullanımıdır. Yaşam ve iş kalitesini ciddi derecede bozan fibromiyalji, ‘çağın hastalığı’ olarak adlandırılmaktadır.

Fibromiyalji tedavisi, çok yönlü (multidisipliner) bir tıbbi yaklaşım gerektirir. Çünkü bu hastalıklar, kronikleşme eğilimindedir ve günlük yaşam ve iş kalitesini ciddi derecede düşürür. Konservatif yöntemlerle, girişimsel ağrı tedavileri birlikte yürütülmeli,  ihtiyacı olan hastalara mutlaka psikiyatrik destek verilmelidir.

KONSERVATİF TEDAVİLER : Tedavinin ana prensibi hasta eğitimidir. Hastalara,sağlıklı bir kas/iskelet yapısı ve duruş bozukluğunun giderilmesi için yapılması ve kaçınılması gereken davranışlar öğretilmeli, her hasta için özel bir egzersiz programı hazırlanmalıdır.                                                                                        

PSİKİYATRİK DESTEK  : Ruhsal gerginlik ve stresi olan hastalarda, ilaç (ve/veya) psikoterapi ihtiyacı  oldukça sık görülmektedir.  Fibromiyalji tedavisinde bu destek, tedavinin önemli bir parçasıdır.

Ozon Terapi için tıklayın.

Nöral Terapi için tıklayın.         

GİRİŞİMSEL AĞRI TEDAVİLERİ : Kliniğimizde bu amaçla uygulanan yöntemler, tetik nokta  enjeksiyonuı ve kas enjeksiyonlarıdır. (bkz. boyun düzleşmesi tedavisi)    

TETİK NOKTA ENJEKSİYONU

Fibromiyalji tedavisinde uyguladığımız tetik nokta enjeksiyonu, ağrının toplandığı hassas noktaya (tetik nokta), bir ilaç kombinasyonu (steroid, lokal anestezik hipertonik NaCl) verilmesi işlemidir. Amaç, o noktadaki ödemi ve enflamasyonu azaltmak ve  kasın gevşemesini sağlamaktır. İşlem öncesinde ciddi bir hazırlığa gerek yoktur. Lokal anestezi altında yapılır ve işlem süresi 5-10 dakikadır. Yan etki hemen hiç görülmez.

FİBROMİYALJİ TEDAVİSİNDE Uyguladığımız Tetik Nokta Enjeksiyonunun 3D Animasyon Videosunu İzleyin. Dr. M. Levent Deniz

Back To Top
Call Now Button