Marmara Ağrı Merkezi başlıca; Bel boyun ve eklem hastalıkları tedavisinin sonuçlanmasına katkıda bulunur, yaşam kalitesini ciddi derecede bozan ağrıları giderir. Bu hastalıkların  tedavisindeki temel amaç, ağrının giderilmesi ve hastanın en kısa sürede aktif yaşama geri dönebilmesidir. Günümüzde uygulanmakta olan etkinliği kanıtlanmış pek çok bilimsel tedavi yöntemi vardır. Ancak unutulmamalıdır ki; her hasta ve hastalık farklı tedaviler gerektirir. Seçilecek tedavi yöntemi;  hastanın tıbbi durumuna en uygun ve en doğru tedavi yöntemi olmalıdır.

Ancak, hastalar kendileri için  bu en uygun ve en doğru tedavi yöntemine maalesef kısa sürede ulaşamamaktadırlar. Bunun nedeni, hastanın sadece tek bir bilim dalı tarafından değerlendirilmesi ve hastaya ancak tek bir tedavi seçeneği sunulabilmesidir. Bunun doğal bir sonucu olarak, hastalar bazen gereksiz tedaviler almakta ve gerçek tedavileri gecikmiş olmaktadır. Hatta, bazen telafisi mümkün olmayan durumlarla karşılaşılmaktadır. Hastaların olumsuz sonuçlarla karşılaşmaması, her hasta için gerekli olan en doğru tedavi  seçeneklerini  sunabilen bir ekip ve donanıma sahip olmayı gerektirir.

Marmara Ağrı Merkezi (MAM) çok yönlülüğü esas alan bu bilimsel yaklaşımla kuruldu. Merkezimizde, BEL BOYUN ve EKLEM HASTALIKLARI ile ilgili tüm KONSERVATİF TEDAVİLER, GİRİŞİMSEL AĞRI TEDAVİLERİ ve CERRAHİ TEDAVİ seçenekleri, bilim dünyasında uygulanmakta olan en son teknoloji ve gelişen yöntemlere paralel olarak sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Op. Dr. M. Levent Deniz

©2022 Marmara Ağrı Merkezi. Tüm hakları saklıdır.

×