skip to Main Content

 

PRP Nasıl Etki Eder ?

Normalde yaralanan veya problemler gösteren eklem, kas, tendon ve benzeri dokuların onarımı ; bölgedeki pıhtılaşmış kanın içindeki trombositlerin parçalanması ile ortaya çıkan cytokinler ve büyüme faktörleri ile olur. Bu uygulamanın amacı, hastanın kendi kanından elde edilen trombosit yönünden zengin materyali direk olarak hastalıklı bölgeye enjekte ederek iyileşmeyi sağlamaktır. PRP tedavisinin ozonlu yapılması tedavinin etlinliğini %50 oranında arttırmaktadır.

PRP Hangi Hastalıklarda Uygulanır ?

PRP tedavisi tüm eklem (diz, omuz, dirsek, kalça, el ve ayak bileği) ve yumuşak doku hasarlarında uygulanan bir tedavi yöntemidir

 

PRP Nasıl Uygulanır ?

Hastalardan damar yolu ile kendi kanları alınır. Alınan bu kan yüksek devirli motora sahip cihazlar içerisinde çevrilir. Bu 10 dakikalık işlemin sonunda, kanda bulunan trombositler toplanır ve çoğaltılır. Daha sonra materyal ozon gazı ile birleştirilir ve bir enjektör yardımıyla tedavi edilecek bölgeye enjekte edilir. PRP tedavisinin ozonlu yapılması tedavinin etlinliğini %50 oranında arttırmaktadır.

 

Back To Top