skip to Main Content

1) KONSERVATİF TEDAVİLER 

Mutlak cerrahi gerektirmeyen tüm hastalarda uygulanabilir yöntemlerdir. İlaç tedavisi, boyunluk, fizyoterapi gibi birinci basamak tedavilerini kapsar. Ciddi olmayan boyun fıtığı hastalarının bir bölümü konservatif tedaviyle iyileşmektedir.

2) GİRİŞİMSEL AĞRI TEDAVİLERİ 

Epidural enjeksiyon, gibi risk oranı yok denecek kadar az ve uygun hastalarda çok etkili olan girişimsel ağrı tedavilerini kapsar.

Unutulmamalıdır ki; acil cerrahi gerektirmeyen, ancak ciddi ve ağrılı hastalarda, sadece konservatif yöntemlerle yürütülen ameliyatsız boyun fıtığı tedavisi oldukça uzun bir zaman almakta ve tedavinin başarı şansı da az olmaktadır.Bu da hastanın, uzun bir süre ağrı çekmesine ve iş kaybına neden olmaktadır. Ameliyatsız boyun fıtığı tedavisinde; Girişimsel ağrı tedavilerinin, konservatif tedavi yöntemleriyle birlikte uygulanması; tedavi sürecini oldukça kısaltmakta, konservatif yöntemlere olan uzun süreli ve yoğun ihtiyacı da en aza indirmektedir (daha az ilaç kullanımı, istirahat süresinin, dolayısıyla aktif yaşama geri dönme süresinin kısalması gibi).

Ameliyatsız boyun fıtığı tedavisi için kliniğimizde uyguladığımız girişimsel yöntem servikal epidural steroid enjeksiyonudur.

Call Now Button Back To Top