skip to Main Content

          

 

Bel fıtığı hastalarının yaklaşık % 3-4’ ünde ameliyat kaçınılmazdır. İki durumda bel fıtığı ameliyatı yapılır. Biri, diğer yöntemlerle düzelemeyen fıtıklar, diğeri ise acil cerrahi gerektiren bazı durumlardır (ilerleyici kuvvet kaybı, idrar kaçırma vb). Cerrahi ekibimiz tarafından bel fıtığı ameliyatında iki ayrı cerrahi teknik uygulanmaktadır. Bunlardan biri, halen dünyada yaygın olarak uygulanmata olan mikrodiskektomi, diğeri ise son yıllarda dünyada popüler olmaya başlayan ve hastaya büyük bir konfor sağlayan tam kapalı bel fıtığı ameliyatıdır.

 

MİKRODİSKEKTOMİ (BEL FITIĞI AMELİYATI)

Mikrodiskektomi , halen uygulanmakta olan en yaygın bel fıtığı ameliyatı yöntemidir. Bu operasyon, genel veya spinal anestezi altında yapılır. Yaklaşık 3 cm lik cilt kesisinden sonra bu bölgedeki kaslar kesilir ve bir miktar kemik dokusu çıkartılır. Kemiğin altındaki ligamanlar da alındıktan sonra çıkartılması gereken fıtık dokusuna ulaşılır ve fıtıklaşan disk materyali çıkartılır. Mikrodiskektomi ameliyatının süresi 40-60 dakika, hastanede kalış süresi ise bir gündür. Üç boyutlu animasyon videomuzu izleyebilirsiniz.

KAPALI BEL FITIĞI AMELİYATI

Tam Endoskopik Bel Fıtığı Ameliyatı: Son yıllarda dünyada popüler olmaya başlayan ve hastaya büyük bir konfor sağlayan bu ameliyat, sadece lokal anestezi altında yapılır. Disk mesafesine yandan endoskop yardımıyla ulaşılır. Sadece 0,5 cm. lik cilt kesisinden sonra hiçbir kas kesilmeden, kemik yapıya ve ligamanlara dokunulmadan çıkartılması gereken fıtık dokusuna ulaşılır. Dolayısıyla tam kapalı bel fıtığı ameliyatı, hasta için mikrodiskektomiye göre çok daha az travmatik (hasarlı) bir yöntemdir. Bu yöntemde; hasta anestezi riski almamakta ve aynı gün taburcu edilebilmekte, normal anatomik dokulara hemen hiçbir hasar verilmemesi nedeniyle de, hastanın aktif yaşama geri dönme süreci çok daha kısa olmaktadır. Videomuzu izleyebilirsiniz.

Call Now Button Back To Top